Đã hoàn thành

Project slides

Được trao cho:

mayureshgoyal

------------- This bid is to get paid for the 4 slides created -----------

$60 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
5.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

mickeylee112

I can help you, sir!

$100 USD trong 3 ngày
(30 Nhận xét)
5.0
Cancerguy

ready to start...

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
DGaloka

>>>>>lets start>>>>>>>>>>>>>>>>>

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0