Đã Đóng

Project Storm -- 2

23 freelancer chào giá trung bình£651 cho công việc này

(311 Nhận xét)
9.3
(157 Nhận xét)
8.9
(231 Nhận xét)
8.3
(179 Nhận xét)
8.1
(14 Nhận xét)
7.9
(114 Nhận xét)
7.9
(55 Nhận xét)
7.9
(17 Nhận xét)
7.7
(85 Nhận xét)
7.3
(26 Nhận xét)
6.3
(8 Nhận xét)
6.3
(46 Nhận xét)
6.0
(6 Nhận xét)
5.8
(7 Nhận xét)
5.1
(7 Nhận xét)
5.0
(25 Nhận xét)
4.8
graphicsexpert07

Hi I'm ready to START WORK any time Please review my profiles and previous works https://www.freelancer.com/u/graphicsexpert07 I'm an expert in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and Adobe Indesign with more than 9 Thêm

£250 GBP trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
4.4
(4 Nhận xét)
4.4
(4 Nhận xét)
3.9
(2 Nhận xét)
3.2