Đã Đóng

[login to view URL] -- 2

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1617 cho công việc này

androidforall

Hello Sir, Please let me know when can we discuss, so that I can get better understanding we can proceed further.

₹1300 INR trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
2.4
₹1300 INR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
0.5
₹2250 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0