Đã Hủy

reminder - for Michael Howard (pending)

Where did you go??? i need you!

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: reminder, pending, michael michael, DID

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Shiraz, Iran, Islamic Republic of

Mã Dự Án: #12565

4 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

kpone

Hello, my name is Oancea Iulian, and I am a professional web designer/developer based in Buzau, Romania. Your project has caught my attention, and I would like to place a bid. I have not been on [url removed, login to view] very long, b Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(42 Đánh Giá)
5.0
freelance

Hi ------ Would you like to discuss the project?

$20 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.6
bparag

please see pmb

$20 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
4.0
pending

Please see PM

$20 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4