Đã Đóng

Revision of graphic

This is for revision of the project. thank for all the revisions. I will post another positive feedback for you.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic revision, graphic design revision, revision graphic design, graphic post, positive feedback ebay, pay positive feedback, graphic design post myspace, buy positive feedback ebay, website revision project, post graphic, ebay positive feedback template, graphic design post

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1615726

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

shahinparbes

Hi, Who did revision for you?

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0