Đã Đóng

Searching job

Try to translating and graphic design

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Dịch thuật

Xem thêm: job stockholm graphic design, job lebanon graphic design, online job graphic design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14868025

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp1555555 cho công việc này

Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
4.5
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(25 Đánh Giá)
4.1
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0