Đã Đóng

Đồ án sinh viên - quản lý nhà hàng - 02/07/2018 10:20 EDT

Do không có thời gian làm lên bị trễ deadline . Cần gấp 1 người làm app android theo theo yêu cầu. Có sẵn cơ sở dữ liệu , dùng json đọc data.

Đủ chức năng , dễ hiểu.

Cần gấp lên bạn nào làm được thì liên lạc vs mình .

Bảo trì cho mình 2 tuần.

Test ok giao tiền .

Kĩ năng: Android, Thiết kế đồ họa, HTML5, Java, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17278027

3 freelancer chào giá trung bình$237 cho công việc này

TruongLe06

Show me detail project. We can discuss for this project. Ping me if you have any question. Thanks so much.

$333 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
strefnguyen2111

Bạn có thể mô tả chi tiết cho mình về yêu cầu được chứ ? Số lượng các chức năng kèm theo, mình đang không xác định được rõ ràng trong cả thời gian lẫn tiền công làm cho bạn.

$155 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$222 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0