Đang Thực Hiện

Slice PSD into HTML

I have 2 PSD files, which need to be cut into HTML and proper dreamweaver compatible HTML needs to be provided as the deliverable.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: html slice sites, cut psd html, psd html cut provider, cut slice psd html, cut psd webpage, cut slice html, psd cut html, dreamweaver slice psd, slice psd html, psd graphic files, slice html, psd slice , psd 2, proper, no html, html c, html graphic, psd html cut, graphic cut, dreamweaver cut design, slice dreamweaver, need psd, dreamweaver slice, graphic psd, psd design dreamweaver

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #26027

Đã trao cho:

poonam75

I will start now :d

$100 USD trong 2 ngày
(65 Đánh Giá)
6.2