Đã Đóng

smart card with mobile apps

I need you to build it.

Kỹ năng: Tạo Blog, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: iphone apps flash card, apps credit card processing, script php apps mobile, mobile card dialer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14797086

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

julyduly00

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
1.9
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0