Đã Đóng

Social Media Management

Job Description:

Hello,

Please BID only if you can manage the WordPress website too, services required on weekly basis,

High Quality Graphics Design, Video Editing and Content Writing Skills Required

Kĩ năng: WordPress, Quảng bá truyền thông, Thiết kế đồ họa, Biên tập video, Soạn thảo nội dung

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Wembley, United Kingdom

ID dự án: #35372283