Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

masterdout

Hi Please take a look in my portfolio. Contact me so we can discuss more about your project. I can start NOW.

$20 USD trong 0 ngày
(160 Nhận xét)
6.2
$14 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
2.9
$25 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.3
$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0