Đã Hủy

Spec Print Cards ready for Print

Design concept completed.

1) Specs for Printers needed.

2) proof Reading

3) need to refine specs and trims for printers.

Files are in Adobe Illustrator

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic print design, graphic design printers, cards ready print, Spec, refine, ready to print, printers, illustrator needed for, for print, ready design, design concept print, print graphic design, proof concept, design spec, need proof, specs graphic design, refine graphic, reading proof, proof concept graphic design, print ready illustrator, print no , print needed, print graphic, print cards, illustrator ready print

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #36228

3 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

gato

Hi, I can help you with your project. You can check my portfolio at [url removed, login to view]

$55 USD trong 3 ngày
(89 Đánh Giá)
7.8
gorvard

Hi, Lets start now. I'm a professional designer.

$60 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.3
ephouse

We can do this.

$75 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0