Đã hoàn thành

Summer Outdoor Advertisement for a Garment Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Pxelperfect với giá ₹2000 INR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We are a complete family Garment Store based in Sambalpur, Odisha. We need a creative for the Summer season featuring Summer themed clothing for outdoor advertisement.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online