Đã hoàn thành

SUPER ADMIN

Được trao cho:

$250 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.9

8 freelancer đang chào giá trung bình $553 cho công việc này

DigiWhizz

Hey my name is James and I am a developer & marketer from London, UK. Your project caught my eye and would love to discuss it further with you. I only bid on jobs I am 100% certain I can do, so please read my reviews a Thêm

$560 USD trong 7 ngày
(34 Nhận xét)
7.3
$750 USD trong 10 ngày
(96 Nhận xét)
5.8
$555 USD trong 10 ngày
(31 Nhận xét)
6.1
$600 USD trong 10 ngày
(51 Nhận xét)
5.8
$555 USD trong 10 ngày
(78 Nhận xét)
5.9
$600 USD trong 10 ngày
(26 Nhận xét)
4.7
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0