Tarot Design

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi mọi người, mình đang cần thiết kế 1 bộ bài tarot, cần tìm designer chuyên vẽ minh họa/vẽ digital. 1 bộ bài gồm 78 lá bài. Budget thỏa thuận. Mọi người có thể tham khảo hình vẽ minh họa.

Thiết kế đồ họa Photoshop Thiết kế Photoshop Illustrator Digital Art

ID dự án: #29863291

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$99 cho công việc này

navyaarts13

Hi, I have read about your (Tarot Design) project details and interested to work on it. I will provide you Quick draft after awarding. I am here for long term work relationship and will give 101% best output. I have Thêm

$180 USD trong 3 ngày
(1687 Nhận xét)
8.5
giritech

HELLO, I WILL START IT NOW. SO PLEASE MESSAGE ME. I have gone through your (Tarot Design ) job description.I can definitely do it for you according to project brief.I will start work immediately. You can check my Thêm

$33 USD trong 1 ngày
(1100 Nhận xét)
8.0
sparkingdesigns

Hi there, I have gone through the project description of your Tarot Design project and can provide you the quality work within the deadline. Link to portfolio: https://www.freelancer.com/u/sparkingdesigns Please init Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(626 Nhận xét)
7.7
amazingarts06

"mọi người, mình đang cần thiết kế 1 bộ bài tarot, cần tìm designer chuyên vẽ minh họa/vẽ digital. 1 bộ bài gồm 78 lá bài. Budget thỏa thuận. Mọi người có thể tham khảo hình vẽ minh họa." Hey, Nice to meet you. My name Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(95 Nhận xét)
5.2
AdhirajDesigner

Greetings, I have gone through the Tarot Design Project description and confident about providing quality design. Kindly check my Portfolio and reviews here: https://www.freelancer.com/u/AdhirajDesigner Please initiate Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(92 Nhận xét)
5.3
dezinecafe99

"Hi mọi người, mình đang cần thiết kế 1 bộ bài tarot, cần tìm designer chuyên vẽ minh họa/vẽ digital. 1 bộ bài gồm 78 lá bài. Budget thỏa thuận. Mọi người có thể tham khảo hình vẽ minh họa." Hey...! Thanks for posting Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(5 Nhận xét)
2.4
Thaovi123

Chào bạn! Mình từng vẽ minh họa bìa sách cho truyện Mùi Hoàng Kim và Tuyết Đỏ bên sbook, bạn có thể tham khảo.

$200 USD trong 50 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phanlong994

tối đã xem ảnh bạn gửi kém theo vs chi tiết như vậy, tiên nào chất lượng ấy, tôi sẽ hoàn thành trong 7 hôm vs chât lương tương ứng. tối đã từng vẽ rât nhiều phim hoạt hình nhật như, titan, doremon, dr stone, vua hai ta Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0