Đã Đóng

Theme for Torrent Trader Community Edition 1.0

Hello i need a theme for Torrent Trader Community Edition v1.0 i dont want dev php, just theme (css, image, ..)

TTCE : [url removed, login to view]

I have 40€ for this project, i prefer pay with paysafecard, or bitcoin

send me msg if your interest and for disput the price

Thanks you

Kĩ năng: CMS, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: workflow community edition crm, sugarcrm community edition add ons, ostube community edition rapidshare, ostube community edition, workflow sugarcrm community edition, component idoblog community edition, joomla idoblog community edition, community edition idoblog, idoblog community edition, install sugarcrm community edition windows, sugarcrm workflow community edition, sugarcrm community edition mass mailing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Romania

ID dự án: #14840921

2 freelancer đang chào giá trung bình €23 cho công việc này

€23 EUR trong 1 ngày
(153 Nhận xét)
6.3
shahjahansiraj

I have 12 years of design experience in the field of design. Also I have various experience of freelancer contest score and big project. Relevant Skills and Experience My designs give the satisfaction for each country Thêm

€23 EUR trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.6