Đã Đóng

Thiết kế sách quảng cáo

2 freelancer chào giá trung bình $16/giờ cho công việc này

Technospike

Hi, I have well experience in this field of 7+ years. https://www.freelancer.in/u/Technospike.html here is the link of my portfolio. you can check my work and quality here. I am ready to start work now. Thêm

$15 USD / giờ
(435 Nhận xét)
6.9
parul6789

Hi, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your Advertisement Design project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you th Thêm

$15 USD / giờ
(108 Nhận xét)
5.7
tuquoctk

thời gian đầu tư cho công việc nhiều - kỷ năng phần mềm đồ họa tốt - có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế - dành thời gian nghiên cứu kỉ dự án yêu cầu - có trách nhiệm trong công việc - rút ngắn tiến độ

$16 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0