Đã Đóng

Thiết kế sách quảng cáo

6 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

swsinfotech

Hi, I have read Your project description regarding GRAPHIC Designs. You can check my freelancer portfolio for my previous top quality work I am very interested in your project and also I am ready to start imme Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(100 Nhận xét)
5.8
rizwanmukati

Hello I am Muhammad Rizwan. I have completed my Diploma in Graphics Design and Text Illusion from RIBS Soft Training Company. For the past few years I have designed many logos, banners, etc. Some samples have been Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(36 Nhận xét)
4.6
zungpul

Hello, Iam Zung, I'm from Vietnam. This is my portfolio: [login to view URL] We wish to cooperate with you. Thank you so much!

$25 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
trungdung163

[Vietnamese] Tôi là Desginer có kinh nghiệp. Hiện tại đang làm công việc của Freelancer mảng Thiết kế (Hình ảnh / Video). Tôi đã từng làm việc như một Designer tại Công ty Thiết kế sáng tạo Trung Sâm và hiện nay đang l Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thangnq2313

gởi cho tôi nội dung tóm tắt và ý tưởng thiết kế và bạn sẽ có được điều mong muốn với chi phí hợp lý !

$21 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0