Đã Đóng

Dự án thiết kế

6 freelancer đang chào giá trung bình ₫2061111 cho công việc này

ChetnaArts

Hi, I have read your project description about graphic design. I am expert in this field and you can check my Portfolio also. Relevant Skills and Experience Having around 7 year of experience in designing field and Thêm

₫1000000 VND trong 2 ngày
(247 Đánh Giá)
6.6
GraphicFuture93

Hi,after reading your .... project description i am confident about working on design. Have a look at my past work https://www.freelancer.com/u/GraphicFuture93 Relevant Skills and Experience Having a vast experience i Thêm

₫2333333 VND trong 1 ngày
(79 Đánh Giá)
5.8
₫3444444 VND trong 3 ngày
(43 Đánh Giá)
4.6
InnovativeArt10

Hello We are the Top provider in Graphic Designing at freelancer.com , i completely go through your description and will able to work on this project. Please check my portfolio Relevant Skills and Experience Having Thêm

₫2666666 VND trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
2.9
baprangbo847

bạn cần gì mình làm cho nè..người VN với nhau nói chuyện cho dễ hiểu...Đồ họa, photoshop mình làm được hết Các Kỹ Năng và Kinh Nghiệm Liên Quan Photoshop Các Mốc Thanh Toán Đề Xuất ₫2222222 VND - Ph Thêm

₫2222222 VND trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
0.4
vanhuy19892011

Chào bạn. Tôi là Huy, marketing designer, tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ họa, đặc biệt là thiết kế marketing online. Bằng kinh nghiệm và sự tinh tế, tôi sẽ hoàn thành tốt nhất yêu cầu. Các Kỹ Năng và Kinh Thêm

₫700000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0