Đã Đóng

Dự án thiết kế

6 freelancer đang chào giá trung bình ₫2594444 cho công việc này

₫3444444 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shikir0

A proposal has not yet been provided

₫2222222 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jintm

hãy tin tưởng tôi! Relevant Skills and Experience logo, Proposed Milestones ₫3444444 VND - 500 Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tiendungbkk54

Tôi sẽ giúp bạn Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₫3333333 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫2222222 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
trinhxuansu

Nhận thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp Các Kỹ Năng và Kinh Nghiệm Liên Quan thành thạo các kỹ năng về đồ họa Các Mốc Thanh Toán Đề Xuất ₫900000 VND - thiết kế mang đậm nét riêng Bạn làm về lĩnh Thêm

₫900000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0