Đã Đóng

Thiết kế ảnh

3 freelancer đang chào giá trung bình ₫8138602 cho công việc này

swsindia

Hi, PHOTOSHOP EXPERT!. I am very interested in your project and also ready to start immediately. I can design PHOTOS for you as per your requirement. I have read your project requirement carefully. I can Thêm

₫11082474 VND trong 0 ngày
(695 Nhận xét)
7.6
LinhLem

Hi there, I'm Linh Nguyen - a freelance graphic designer. Kindly check out my profile for references about catalogue, brochure, flyer layout etc... Share with me the style/example you're looking for. If you're intere Thêm

₫7777777 VND trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
ltrndgquang

Lắng nghe và nghiên cứu định hướng của công ty để thiết kế ra sản phẩm đẹp và phù hợp nhất với mục đích sử dụng.

₫5555555 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0