Đã Đóng

thiết kế ước mơ

Job Description:

Thiết kế cho tôi 1 trang web dự đoán về một giấc mơ mà bạn và mọi người đã từng trải qua.

Lưu ý : Không được kể hay nói ra về giấc mơ đó mà chỉ được thể hiện ra trên bản web

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web, PHP, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #35334870

1 freelancer đang chào giá trung bình $11 cho công việc này

sonnhhe186586

i đin't understand this description clearly but i thought that i can meet your need in this situation. I am vietnamese too and this is my first project so i think me and u can help each other. Thank for reading

$11 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0