Đã Đóng

Thiết kế ấn phẩm

Job Description:

Thiết kế Ấn phẩm Du lịch. các tour Du lịch mạo hiểm và tour ghép tại Quảng Bình. Hang Chà Lòi và Thác Dương Cầm tại Quảng Bình

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế sách quảng cáo, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #35845944

12 freelancer chào giá trung bình $17/giờ cho công việc này

navyaarts13

Hi, I have read your details posted in " Publication design " project. I will Provide you Best quality work with Great Options in Fair price and less time depending on the complexity of your design. I have experi Thêm

$20 USD / giờ
(2646 Nhận xét)
8.9
ChetnaArts

Hello! I have reviewed your details posted in the " Publication design " project, this looks like a perfect fit for my skill sets, well i can start right away. I have built a large number of creative designs for diff Thêm

$20 USD / giờ
(3070 Nhận xét)
8.8
swsindia

HI DEAR client, I just read your " Publication design " project description in brief. I can provide you best work as you like and ready to start work with you immediately . I will also provide you multiple des Thêm

$15 USD / giờ
(925 Nhận xét)
8.2
eyenetindia

Hi, I read through the job details posted in " Publication design " and I am sure that I can do the project with 100% job satisfaction. I can provide you with the work samples which will give you a clear idea about m Thêm

$15 USD / giờ
(814 Nhận xét)
7.7
graphicexpert9

Hi, I saw your " Publication design " project description I am an Experienced (GRAPHICS, WEBSITES, 3D, 2D Designer), I have read your all requirement of your project. I can rebuild your all Design professionally. Plea Thêm

$20 USD / giờ
(572 Nhận xét)
7.4
InnovativeArt10

HEY!! I can design a new clean-looking (Publication design ). I work as a full-time Graphic designer having professional experience in Illustrator, Graphic Design, 3D Design, Flyers, Logo Design and Photoshop. Let us Thêm

$15 USD / giờ
(976 Nhận xét)
7.4
dinhtoan274

1. Nhận Brief từ khách hàng 2. Lên ý tưởng và thời gian làm việc 3. Thiết kế và gửi khách hàng demo theo brief 4. Khách hàng phản hồi 5. Chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý khách hàng

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
anhdole15

tôi có king nghiệm trong thiết kế với các dụ án được 2 năm Kinh nghiệm thiết kế banner, logo,poster,...

$16.67 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0