Thiết kế ấn phẩm

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Thiết kế Ấn phẩm Du lịch. các tour Du lịch mạo hiểm và tour ghép tại Quảng Bình. Hang Chà Lòi và Thác Dương Cầm tại Quảng Bình

Thiết kế đồ họa Thiết kế sách quảng cáo Thiết kế trang web

ID dự án: #35845944

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

12 freelancer chào giá trung bình $17/giờ cho công việc này

navyaarts13

Hi, I have read your details posted in " Publication design " project. I will Provide you Best quality work with Great Options in Fair price and less time depending on the complexity of your design. I have experi Thêm

$20 USD / giờ
(2646 Nhận xét)
8.9
ChetnaArts

Hello! I have reviewed your details posted in the " Publication design " project, this looks like a perfect fit for my skill sets, well i can start right away. I have built a large number of creative designs for diff Thêm

$20 USD / giờ
(3070 Nhận xét)
8.8
swsindia

HI DEAR client, I just read your " Publication design " project description in brief. I can provide you best work as you like and ready to start work with you immediately . I will also provide you multiple des Thêm

$15 USD / giờ
(925 Nhận xét)
8.2
eyenetindia

Hi, I read through the job details posted in " Publication design " and I am sure that I can do the project with 100% job satisfaction. I can provide you with the work samples which will give you a clear idea about m Thêm

$15 USD / giờ
(814 Nhận xét)
7.7
graphicexpert9

Hi, I saw your " Publication design " project description I am an Experienced (GRAPHICS, WEBSITES, 3D, 2D Designer), I have read your all requirement of your project. I can rebuild your all Design professionally. Plea Thêm

$20 USD / giờ
(572 Nhận xét)
7.4
InnovativeArt10

HEY!! I can design a new clean-looking (Publication design ). I work as a full-time Graphic designer having professional experience in Illustrator, Graphic Design, 3D Design, Flyers, Logo Design and Photoshop. Let us Thêm

$15 USD / giờ
(976 Nhận xét)
7.4
dinhtoan274

1. Nhận Brief từ khách hàng 2. Lên ý tưởng và thời gian làm việc 3. Thiết kế và gửi khách hàng demo theo brief 4. Khách hàng phản hồi 5. Chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý khách hàng

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
anhdole15

tôi có king nghiệm trong thiết kế với các dụ án được 2 năm Kinh nghiệm thiết kế banner, logo,poster,...

$16.67 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0