Đã Đóng

Thi?t k? qu?ng cáo

Chúng tôi c?n thi?t k? poster cho gian hàng tri?n lãm (9m2) t?i tri?n lãm Công ngh? ?óng tàu, Hàng h?i & Công trình bi?n.

Kĩ năng: Thiết kế quảng cáo, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic design qu, ads don`t appear gumtree, joomla can`t login, thi ngoc hoa, thi web, youjizz can`t load videos, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration, link flash banner, logo designing banner design, banner voip, post free music banner, samples gif banner campagins, banner flash 300x250, flash banner temble, moving banner

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9344803

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

Theimpressionz51

Hello mate ! Please contact with me then I can show you my portfolio. I'm professional graphic designer and good at poster design. I have read your post. I am interested to work with you. I can design professional and Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
2.7
max5logics

Hello Sir, We have gone through the details you have provided and we have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned and would be pleased to work on this with you to deliver the resu Thêm

$24 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0