Đã Đóng

Thiết kế artwork cho website, fanpage

Cần bạn biết thiết kế artwork cho ra print ad, banner, brochure, web banner...

Kĩ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế đồ họa, Photoshop, Thiết kế Photoshop, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16967151

3 freelancer chào giá trung bình₫11944444 cho công việc này

₫11944444 VND trong 10 ngày
(123 Nhận xét)
5.9
₫11944444 VND trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.9
₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0