Đã Đóng

thiết kế xây dựng thương hiệu cho hãng đá viên

8 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

navyaarts13

I have read your details posted in "Need advice on logo design" project. I will Provide you Best quality work with Great Options in Fair price and less time depending on the complexity of your design. I have exper Thêm

$32 USD trong 1 ngày
(883 Nhận xét)
7.6
swsindia

HI, I can use the following tools well to do my job: Adobe illustrsator , Photoshop I can design logo for ice maker I read with interest your posting for logo design. I believe I possess the necessary skill Thêm

$35 USD trong 3 ngày
(819 Nhận xét)
8.0
giritech

HELLO, I have read though your job description and understand that you want "branding design for ice maker " graphic quality design . I can do it and ready to start work immediately. The design provided will be Thêm

$32 USD trong 1 ngày
(559 Nhận xét)
7.3
illustrationart1

HI DEAR client, Hope you will be enjoying day-by-day growth and opportunities for your business' just read your( LOGO Design )project description brief. I can do it and ready to start work immediately. I can come Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(48 Nhận xét)
5.1
Datnguyenzj

Chào bạn Mình có 7 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các mảng IT bao gồm: website, designer và marketing online. Hiện tại mình hoạt động là 1 freelancer độc lập. Là Freelancer tự do, uy tín cá nhân luôn là mục t Thêm

$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ankhsvn

Kinh nghiệm 4 năm thiết kế: banner, brochure, tờ rơi, layout website Hoàn thành nhanh chóng đúng yêu cầu, đúng thời hạn Quá hạn 1 ngày trừ 30% giá trị đơn hàng

$33 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$55 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
caoquocminh

Mình đã từng thực hiện qua một vài dự án về thiết kế nhận diện thương hiệu cho các SME trong nước nên cũng có chút ít kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu từ các ấn phẩm - sản phẩm nhận diện cho đến tư vấn về cá Thêm

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0