Thiết kế cover của lịch block

Đã Hủy Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Thiết kế cover của lịch block (không cần thiết kế cuốn block)

Lên thiết kế cho 4 concepts sau (1 tk/concept):

1. Có chữ Lộc, đi chung với hình ảnh trái quít. Background đỏ theo kiểu chinese

2. Có chữ phước/phúc => theo chủ đề Gia đình thịnh, phúc sinh phú quý. Background đỏ theo kiểu chinese

3. Đàn én đi cùng với hình ảnh gia đình sum vầy. Background xanh lá theo kiểu hiện đại chút

4. Theo phong cách hoa lá mùa xuân, kiểu hiện đại

Sau đó, khách hàng sẽ quyết định 1 concept và tiếp tục phát triển / chỉnh sửa trên concept đó. Số lần chỉnh sửa: 5-8 lần

Thiết kế đồ họa Photoshop Illustrator Corel Draw Adobe Illustrator

ID dự án: #27218045

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

11 freelancer chào giá trung bình$48 cho công việc này

sparkingdesigns

Hi, This is Kirti(Graphic Designer) I can help you with your Cover design of block schedule project. I'm an expert Designer with over 8 years experience dealing with Graphic Designs. Here you can check my previous wor Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(515 Nhận xét)
7.5
InnovativeArt10

Hi, I would feel happy to join your " Cover of block schedule " Design. I can provide you with brilliant concepts to improve your business image. As, having good knowledge of Photoshop, Adobe-llustrator, Adobe-InDesign Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(505 Nhận xét)
6.9
GraphicZONE28

Hi I saw that you are in need "Cover design of block schedule" for your project. I can help you in this Art Work. As I have over 7 years Experience & also do several designs like this in my carrier. If you want you ca Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(203 Nhận xét)
5.9
Freelancesandhya

Hello There, After checking with the project details for " Thiết kế cover của lịch block ". I would be glad to discuss project in details. Let's CHAT!! and discuss more over project requirements. Here is the link to Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(47 Nhận xét)
4.6
GraphicGame

Greetings, From your " Cover design of block schedule " job description. I have come to know that you need a unique design for your business. I can handle it with full confidence as I have already done this type of Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(51 Nhận xét)
4.9
neha1990love

Hi, I have been a deep interest in your requirement for Cover design of block schedule I have been coming through with your project detail. i have completed large number of projects successfully with good comments. Thêm

$60 USD trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
4.4
chanhoang8888

Xin chào, Từ mô tả công việc của bạn. Tôi biết rằng bạn cần một thiết kế độc đáo cho doanh nghiệp của mình. Tôi có thể xử lý nó với sự tự tin hoàn toàn vì tôi đã thực hiện loại dự án này. Đây là PORTFOLIO của tôi: http Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0