Đã Đóng

Tôi cần một vài thiết kế đồ họa

Làm ấn phẩm cho sự kiện nhỏ bao gồm: banner, tờ rơi, và một vài ấn phẩm phụ nhỏ...

Kĩ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: ph graphic design, m&t, m.f.a. graphic design, h&m, h & m, graphic design nh, BAO, chronoforms doesn`t send email, i`m boat traducion espa, aspnet code using drag n drop, ads don`t appear gumtree, joomla can`t login, thi ngoc hoa, thi web, youjizz can`t load videos, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7594480

6 freelancer đang chào giá trung bình $86 cho công việc này

Technospike

Hi, I have read Your project description regarding Graphics Designs. i can do work as per ur requirment. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. MY PORTFOLIO LINK [login to view URL] Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(205 Nhận xét)
6.2
siuynin

Hi, I can do this work. I 'll get the content or ideas you want me design then I will give you references if you like to sample template I 'll design contact me. Thank

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
uniliver

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
loinguyenphoto

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
maitrinhcdmt

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dooanh0403

Tôi có kinh nghiệm dày dặn về Design, PR, Marketing, Event, đã từng làm tại các công ty lớn như Tập đoàn CMC, Cty thời trang Iris. Tôi TN ĐH Mỹ Thuật, FPT Arena, 2D là thế mạnh của tôi

$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dinhvietquoc

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0