Thiết kế đồ họa giao diện người dùng - Graphic Design interface project

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

You will design about 130 page very simple and 30 page more difficultly. Same as the attach file. First time, you can design online or come to my office in Ho Chi Minh City. But when the Project Contruction be about to the end, you must come to Phnompenh, Cambodia and finish that job. Totally about 4-5 months the Project will finish. Priority Vietnamese or Cambodian.

Bạn sẽ thiết kế 130 trang đồ họa đơn giản và 30 trang đòi hỏi độ khó hơn chút. Giống như file đính kèm. Ban đầu, bạn có thể làm tại nhà hoặc lên văn phòng của tôi tại Tp Hồ Chí Minh. Nhưng khoảng cuối gần kết thúc của dự án, bạn sẽ lên đường đi Phompenh, Campuchia và kết thúc chỉnh sửa. Còn khoảng 4-5 tháng nữa sẽ kết thúc dự án này. Ưu tiên người Việt Nam hoặc Campuchia.

Thiết kế đồ họa Thiết kế Photoshop

ID dự án: #10718042

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$1806 cho công việc này

chipchipdesign

Hello sir, I CAN DESIGN SAMPLE FREE FOR YOU IF YOU ARE INTERESTED. We have experience in your project, so we are confident that we will satisfy your requirement. Please check my portfolio in here: [login to view URL] Thêm

$2368 USD trong 30 ngày
(206 Nhận xét)
7.1
swsindia

Hi, Please give me opportunity to work for you. I have review your project description. I can design graphics for you as per your requirement.I will sure give you high quality, creative and fast work. Thêm

$1546 USD trong 3 ngày
(382 Nhận xét)
6.9
navyaarts13

Hi I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relationsh Thêm

$1552 USD trong 2 ngày
(122 Nhận xét)
6.0
OriginDharmesh

Hi I have gone through the posting and would like to offer your our services. I have worked on many website before and we are sure to give you a best quality product with good turnaround. I only want long term Busine Thêm

$2368 USD trong 30 ngày
(35 Nhận xét)
5.5