Đã Đóng

Thiết kế giao diện website

5 freelancer đang chào giá trung bình ₫54444444 cho công việc này

r4rony

Hi, We will assist you in designing interface of your existing website and we are confident to provide you a website with latest feature competing the modern requirement and best user friendly experience. We ens Thêm

₫58333333 VND trong 30 ngày
(115 Nhận xét)
8.5
₫58333333 VND trong 30 ngày
(9 Nhận xét)
3.9
EIBSPL

Hi, we are the best developer in the web site , we are sure in time line delivery. you can visit our website [login to view URL] Thanks

₫58333333 VND trong 10 ngày
(5 Nhận xét)
3.3
Fastforfreelance

Xin chào, tôi sẽ thực hiện công việc này theo yêu cầu của bạn. Tôi có 8 năm kinh nghiệm trong phát triển và thiết kế. Tôi đã thực hiện nhiều dự án như CMS, Cổng thông tin việc làm, Thương mại điện tử, trang web dành ch Thêm

₫38888888 VND trong 30 ngày
(6 Nhận xét)
2.8
bluecoded

Sample web development works : [login to view URL]://[login to view URL] [login to view URL]://[login to view URL] [login to view URL]://[login to view URL] Thanks Bluecoded Team

₫58333333 VND trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0