Thiết kế layout quảng cáo trực tuyến

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dự án học ngoại ngữ online cho đối tượng thanh thiếu niên

Thiết kế đồ họa Photoshop Illustrator Biên dịch viên tiếng Việt

ID dự án: #29791396

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình€18 cho công việc này

sparkingdesigns

Hi there, I have gone through the project description of your Design online advertising layout project and can provide you the quality work within the deadline. Link to portfolio: https://www.freelancer.com/u/sparkingd Thêm

€19 EUR trong 1 ngày
(623 Nhận xét)
7.7
artqueen47

Greetings, I'm Naveen Kumar, I can read your project regard Thiết kế layout quảng cáo trực tuyến and i can provide it (ASAP). i'm a GRAPHIC DESIGNER with 5+ year experience. i will provide you work accordin Thêm

€19 EUR trong 1 ngày
(171 Nhận xét)
5.7
AdhirajDesigner

Greetings, I have gone through the Design online advertising layout Project description and confident about providing quality design. Kindly check my Portfolio and reviews here: https://www.freelancer.com/u/AdhirajDesi Thêm

€8 EUR trong 1 ngày
(91 Nhận xét)
5.2
sartegraphics07

Hi, I can provide you 2-3 different design options within 4-5 hours .*No Initial payment required* I have expertise and experience in " online advertising layout DESIGN " work and after reading your project descript Thêm

€13 EUR trong 1 ngày
(55 Nhận xét)
4.8
ssumitkumar7800

hello, i read your description about " Design online advertising layout " . I have done graphic design recently that i can show you. It is developed in adobe illustrator and photoshop. Happy to discuss how my previou Thêm

€19 EUR trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.1
abulhasan12sa

Xin chào, Tôi đọc mô tả công việc của bạn. Ở đó, bạn nói rằng bạn có một dự án cho trẻ nhỏ. Tôi sẽ rất vui khi được kết hợp với dự án của bạn. Nếu bạn cho tôi cơ hội này, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn. Cảm ơn Chăm Thêm

€24 EUR trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
3.6