Thiết kế logo cho công ty

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi cần thiết kế 2 logo, 1 logo cho công ty và 1 logo cho project về nghiên cứu động thực vật.

Khách hàng của chúng tôi phần lớn là người Đức nên yêu cầu freelance phải biết tiếng Anh, trung thực thật thà trong công việc; sáng tạo và tỉ mỉ

Freelance cần phải báo cáo mỗi ngày và có giới hạn thời gian làm việc

Thiết kế đồ họa Illustrator Thiết kế logo Photoshop Thiết kế trang web

ID dự án: #16129294

Về dự án

13 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

13 freelancer chào giá trung bình₫4914530 cho công việc này

GraphicFuture93

Hi, I have read your logo project description and would love to work on its design. I am glad to answer any questions & ready to start work ASAP. Check my portfolio to get an idea about quality of work : https:// Thêm

₫4444444 VND trong 1 ngày
(168 Nhận xét)
6.3
Graphiczone27

Hi, I am interested in working with you on your ...2 logos.. design project. Please check portfolio link :https://www.freelancer.in/u/Graphiczone27 I have experience of working on photoshop,corel,illustrator and Thêm

₫5555555 VND trong 1 ngày
(74 Nhận xét)
5.3
graphicmonster

Hi, As a self-employed, reliable, and highly experienced Freelancer with expertise in Graphics design,Photoshop,illustrtaor I can your help to create the 2 logo for your business as per your requirements. Thêm

₫4000000 VND trong 0 ngày
(67 Nhận xét)
5.5
InnovativeArt10

Hello! I'm interested in working on your logo design project. Assure you high quality work within reasonable budget. Please check my Portfolio https://www.freelancer.com/u/InnovativeArt10 Software i can work on Thêm

₫5000000 VND trong 1 ngày
(30 Nhận xét)
4.4
inventick

Dear Sir, We work 24/7. will send you designs within 24 hours We are a team of experienced designers. It would be our pleasure if we get the chance of serving you. We assure you that our designers shall provide Thêm

₫5555555 VND trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.5
vuongxuanviet

Hi, I am engineer. I would like to complete your task on time and give you the best value. I monitor, evaluate and advise on the design target. Thanks.

₫6666665 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0