Đã Đóng

thiết kế logo, mẫu ly, menu, brochure...

Mình đang vận hành và phát triển chỗi cà phê trà sữa mang thương hiệu ĐậmPlus Tea & Coffee

Đậm Plus Trà và cà phê.

Quán cần nhân sự thiết kế menu, thiết kế mẫu ly và brochure

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế sách quảng cáo, Photoshop, Nhận diện thương hiệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hồ Chí Minh, Vietnam

ID dự án: #29386027

24 freelancer chào giá trung bình$77 cho công việc này

navyaarts13

Hi, I have read your details posted in "Logo design, template, menu, brochure" project. I will Provide you Best quality work with Great Options in Fair price and less time depending on the complexity of your design. Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(1631 Nhận xét)
8.4
ChetnaArts

My self Gauarv and I have 10 year's of experience in Graphic Design. As per your “ milk tea coffee shop LOGO ” project description. I will professionally design A+ quality style design for . I have been securing an Thêm

$41 USD trong 1 ngày
(2051 Nhận xét)
8.4
(1293 Nhận xét)
8.3
GraphicFuture93

Hi! I have reviewed your complete description of "Logo design, template, menu, brochure creation " and I'm very much confident to reach your expectations and give you 100% satisfaction and quality work. I have experti Thêm

$32 USD trong 1 ngày
(1207 Nhận xét)
7.9
sparkingdesigns

Hi, This is Kirti(Graphic Designer) I can help you with your thiết kế logo, mẫu ly, menu, brochure... project. I'm an expert Designer with over 8 years experience dealing with Graphic Designs. Link to previous work : Thêm

$32 USD trong 1 ngày
(592 Nhận xét)
7.6
(1175 Nhận xét)
7.9
InnovativeArt10

HI, I can start your ( Logo design, template, menu, brochure ...) job immediately. I am an experienced GRAPHIC DESIGNER having more than 6 years of work experience. Please see my previous work here:- [login to view URL] Thêm

$32 USD trong 1 ngày
(665 Nhận xét)
7.2
zenevatech

Hi there! I am professional and experience graphic designer. I have read and understood your job description for brochure design and ready to start immediately on it. I am professional, skilled and experienced graphic Thêm

$56 USD trong 2 ngày
(541 Nhận xét)
7.2
SaturnCube

Hi can you provide me menu card size and content? and how many pages you want for your brochure? i will provide you amazing and eye catching design for you Kundan M

$100 USD trong 4 ngày
(241 Nhận xét)
7.2
graphicexpert9

Hi there! I am interested in your "Logo design, template, menu, brochure " project and have extensive years of experience in graphic design. We'd love to work on your project Need a GRAPHIC DESIGN and I’m pretty sure. Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(379 Nhận xét)
7.0
GraphicZONE28

Hi, After going through your project description of thiết kế logo, mẫu ly, menu, brochure...Design , I would love to have an opportunity to work on it. Assure you high quality work on time & Changes Facility within a Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(269 Nhận xét)
6.3
Stunningart

Chào, Tôi vừa đọc cho bạn mô tả dự án liên quan đến thiết kế menu, cốc mẫu và tài liệu quảng cáo. Tôi chuyên về thiết kế Đồ họa, Nhận diện Thương hiệu, Thương hiệu Logo, Danh thiếp, Giấy tiêu đề, Áo phông, Nhãn, Bao Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(59 Nhận xét)
5.7
AdhirajDesigner

Greetings, I have read your project post design menu, design sample cup and brochure with great interest and excited to work on it. Link to my portfolio: https://www.freelancer.com/u/AdhirajDesigner I'm interested to Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(86 Nhận xét)
5.3
wingtechnologies

Hi There, I would be happy to start on your project milk tea coffee shop and I am interested to work on it. I will provide you quick draft after awarding. And the more things discuss on chat. ✦✦ PORTFOLIO ✦✦ http:/ Thêm

$44 USD trong 1 ngày
(51 Nhận xét)
5.3
kreativepond

Hey, I read your project Logo design, template, menu, brochure and I am experienced graphic designer. I will give you 3 to 4 concepts of design to choose and unlimited revision. Please check my portfolio here:- htt Thêm

$199 USD trong 1 ngày
(152 Nhận xét)
5.5
enilatech

Hey there , I have reviewed the project description "logo design for tea & coffee ". I have 5years experience in graphic designing and illustrator with 100% ratings that assures your brand success. *Best price wit Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(91 Nhận xét)
5.0
joyacreative

Hi, I have prior wonderful experience with same project " thiêt kê logo mâu ly menu brochure " project. I am confident to assist you in graphic designing for your project as per your specifications. With my keen abi Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(136 Nhận xét)
5.1
amazingarts06

"Mình đang vận hành và phát triển chỗi cà phê trà sữa mang thương hiệu ĐậmPlus Tea & Coffee Đậm Plus Trà và cà phê." Yo..., We would love to assist you with your project" We can provide you a standout logo design bas Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(96 Nhận xét)
5.1
manusharma2992

Hi I Have check your project requirement for the thiết kế logo, mẫu ly, menu, brochure... And I can start your project right now. If you need any help from me so Dm me and lets start the work. Thanks and Regards Manu Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(32 Nhận xét)
4.9
harvinder15291

Hi, I have seen the description of job and you need Logo design, template, menu, brochure ... . check here :- https://www.freelancer.com/u/harvinder15291 . Thanks and regard Harvinder

$59 USD trong 1 ngày
(33 Nhận xét)
5.1