Đã Đóng

Thiết kế logo, slogan bộ nhận diện thương hiệu của nhà hàng Vị Biển thuộc cty VOH

8 freelancer chào giá trung bình₫2218055 cho công việc này

bluedesign1234

Chào Bạn. Mình có vài năm kinh nghiệm nhận diện thương hiệu và mình tin là mình có thể làm và kết thúc đẹp nhanh chóng dự án này, đây là hồ sơ của mình ở trên đây. Bạn chỉ cần click chuột cái tên của mình là hồ sơ của Thêm

₫2000000 VND trong 20 ngày
(232 Nhận xét)
6.8
graphixpower2

Hi, Thank you for this wonderful opportunity. I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I can deliver you the work timely. I have designed a wide Thêm

₫3888888 VND trong 1 ngày
(376 Nhận xét)
6.4
AngelDezines

Hello, Hope you doing well. I AM Creative & Experienced logo/graphic designer . I AM ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 4 unique concepts with in one business day. please go Thêm

₫800000 VND trong 1 ngày
(196 Nhận xét)
6.0
DevilDezine

I am responsible, committed and dedicated to meeting the deadline by submitting high-quality work. I can create some really nice, unique solutions for you. You will be 100% satisfied with my design. You can expect 5 Thêm

₫800000 VND trong 0 ngày
(106 Nhận xét)
5.3
PavelPerspective

Pls show your task

₫4444444 VND trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
indukonai1

Hi, I am Indu Konai. I am a professional animator and creative logo designer with 8 year experience and I have a team. I hope you will be satisfy on my work. Please send me a message so that we can discuss more.

₫700000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
iluga3001

Chào nhà hàng Vị Biển! Tôi rất hứng thú về dự án tạo dựng và phát triễn thương hiệu cho Vị Biển. Có thể 7 ngày là khoảng thời gian quán ngắn để hoàn thiện tuyệt đối cho dư án này. Nhưng nếu chúng ta có sự tương tác ho Thêm

₫1666666 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Thietcx

By modeling skills I can finish work with high quality in a short time. With many years of experience in 3d design field I am committed to completing the assigned tasks. Here is my works [login to view URL] Thêm

₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0