Đã Đóng

thiết kế hộp thuốc - 31/07/2018 23:31 EDT

4 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

MagicArt178

Hi, I have READ THE JOB DESCRIPTION REGARDING that you are searching for the ====Cần thiết kế 3 hộp thuốc và 1 logo I will do the work with my own creativity and with my using originally creativity in you Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(132 Nhận xét)
6.0
$25 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.3
Ebna4

Hi, Looking for something unique and very professional & clean business card design? You're in the right place! I will do 2 sided Outstanding Business card design for your business or personal use. Why hire/sele Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Uzziel12

Xin chào, Tôi rất thích chỉnh sửa bài viết của bạn cho bạn. Tôi là một nhà văn chiến lược với nền tảng phát triển mạnh mẽ nội dung trực tuyến, bao gồm các bài đăng trên blog, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0