Đã Đóng

Thiết kế video 3d mô phỏng ván sàn gỗ nội thất

- Hiện tại công ty chúng tôi đang cần xây dựng video mô phỏng 3d cho nội thất ván sàn gỗ.

- Video xây dựng trải nghiệm của khách hàng trong một phòng, một căn nhà khi sử dụng ván sàn gỗ theo từng màu sắc dưới dạng video 3d 360.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Tạo hình 3D, 3ds Max

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vinh Phuc, Vietnam

ID dự án: #31784882

5 freelancer chào giá trung bình$1160 cho công việc này

(680 Nhận xét)
9.8
(70 Nhận xét)
7.7
stargateinfotech

Hi, I am a 3D artist. I'm here to help you with your project. I have more than 10 years working experience in this field. I am confident that I can deliver you best quality work within your timeframe. I am expert in 3D Thêm

$1000 USD trong 4 ngày
(148 Nhận xét)
7.3
Lennon1234

Hello how are you? I am an architect with more than 6 years of experience in architectural visualization and 3d modelling. You can see my works in my profile and you can send me a message if you are so kind. Arch. Mar Thêm

$1250 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.6
eyehwk

Hi! I can create 3D scenes with your furniture, and provide quality visualization for your customers. Not just a presentation video, but an interactive window as well.

$1050 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.4