Đã Đóng

Thiết kế Website Mockup

4 freelancer chào giá trung bình$137 cho công việc này

Harwinderpal

Dear Hiring Manager Here is the some of my best links which i have designed and front-end develop in past years. *[login to view URL] * [login to view URL] (A to Z of All Front-end and backend of the Thêm

$135 USD trong 3 ngày
(247 Nhận xét)
7.8
swsDreams

Hello, I expertise in Responsive layout using bootstrap, here is my recent work - [login to view URL] - one page Clean coding, 100% pixel perfect. Ready to start now. Please shar Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(197 Nhận xét)
6.9
itsoftroyal

Xin chào Cám ơn bạn đã gửi bài dự án. Bạn cần phải làm cho trang web 1 trang Responsive Vui lòng cung cấp cho tôi tất cả những chi tiết như vậy tôi có thể thông qua và bắt đầu công việc Tôi Có hơn 3 năm tro Thêm

$90 USD trong 3 ngày
(46 Nhận xét)
5.6
vunam

Dear, My name is Vu Nam. I am Vietnamese. I have worked on Html/Bootstrap/Javascript/PHP/Joomla/MySQL for nearly 8 year. I have done many projects htm/Bootstrap/responisve/Javascript for European customers . You Thêm

$166 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.8