Đã Đóng

Thiết kế Website Mockup Cho Trang web va moblie Android + IOS

Hiện tại project mình đang chạy mà bị thiếu một số modul: thanh toán, admin, profile. và 2 Design cho app Android va IOS.

Designer nào có thể hơp tác liên hệ mình nhé.

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm design web và mobile

- Làm việc hòa đồng cởi mở.

- Chạy project đúng deadline

- Ở Hồ Chí Minh (cho tiện làm việc và trao đổi)

Lương: Thỏa thuận

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web design mobile app, html web app android ios developers, freelance mobile apps android & ios web developer, free bookkeeping accounting cloud web android ios small business, web design mobile app design, android ios web, mobile app web ios android using html5, mockup website design psd html, graphic mockup website homepage, mockup website internal area, mockup website psd, design mobile app android, psd mockup website, mockup website illustrator, quick mockup website, develop web iphone android social games, design web iphone android, create web site android iphone, design web page android, customize web site android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12616299

5 freelancer chào giá trung bình$568255 cho công việc này

anjalihooda

Hi I am Experienced in web design and mobile design can you share requirement for billing, admin, profile. and Design for Android and iOS app. we can more discuss about the requirement ? I am very creative Thêm

$144 USD trong 5 ngày
(46 Nhận xét)
7.3
xinmobile

Hello. I have many experience in android and ios app development. If you are interesting in my work experience, please check url. I 'm confident to complete your job perfectly. I 'm ready for your project now. Tha Thêm

$4444 USD trong 40 ngày
(15 Nhận xét)
6.4
$28902 USD trong 100 ngày
(20 Nhận xét)
6.5
hexpertdeveloper

Hello, Dear Employer, we are a team of experts working since 15+ year,with skilled developers' who put a lot of dedication to customer satisfaction. On over 15+ years of working knowledge our developers have work Thêm

$2777783 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
5.0
fixfin

Hi, We are quite confident that we can accomplish the project as per your [login to view URL] are CRM, ERP, POS, Custom Software solution providing company. We also deal with Portal, Blog, Social Media, e-commerce soluti Thêm

$30000 USD trong 40 ngày
(0 Nhận xét)
0.0