Thiết kế Website Mockup truyện tranh

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

- Thiết kế web site truyện tranh với một số chức năng cơ bản như sau:

+ trang chủ hiển thị đại diện truyện (slide , list truyện) : tìm kiếm truyện hot , đọc nhiều , thêm tab hay mục thể loại truyện bên trái hoặc tab theo chiều ngang .

+ khi click vào chi tiết 1 truyện -> show thông tin về truyện và list chapter -> khi click vào chapter đọc truyện theo tranh từ trên xuống dưới. (hỗ trợ mobile nếu có thể)

Có thể tham khảo : [url removed, login to view] [url removed, login to view] và một số site khác

Note: Viết document về chức năng thêm truyện . update chapter , truyện. ...

Thiết kế đồ họa Giao diện người dùng/IA Thiết kế trang web

ID dự án: #9680755

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở