Đã Đóng

Thiết kế website (Đối tác Singapore)

Thiết kế website bất động sản dựa vào template trang sau đây [url removed, login to view]

Theme Colour: Gold, Black and White

Bao gồm:

- Homepage (3 option)

- 7 trang con

[Removed by [url removed, login to view] Admin]

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15481907

2 freelancer chào giá trung bình₫5333333 cho công việc này

₫5000000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫5666666 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0