[Thuê coder] get data từ 1 nguồn website để tạo api riêng

Đã Đóng Đã đăng vào Oct 16, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần get dữ liệu từ 1 nguồn có sẵn: [url removed, login to view]

Lọc dữ liệu các trận đấu đang diễn ra (live)

Xây dựng api này trên 1 vps riêng.

Demo giống như website này: [url removed, login to view]

Liên hệ skype: lehungquoc214 báo giá và hợp tác lâu dài giúp mình. Thanks all

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #8700457

Về dự án

Dự án từ xa Nov 26, 2015 đang mở