Đã Đóng

Thuê làm ảnh động như emotion hoặc sticker - chỉ việt nam.

5 freelancer chào giá trung bình$19 cho công việc này

InnovativeArt10

Hello! I'm super-cool GRAPHIC DESIGNER and I can make really high-quality job for you. Confirmation of my words - my profile and portfolio. https://www.freelancer.com/u/InnovativeArt10 To create Any Graphic Des Thêm

$16 USD trong 1 ngày
(360 Nhận xét)
6.6
WorldArt66

Hello, I have read Your project description regarding GRAPHIC Designs. You can check my freelancer portfolio for my previous top quality work I am very interested in your project and also I am ready to start immed Thêm

$19 USD trong 0 ngày
(231 Nhận xét)
6.2
Graphichut

My Goal is to producing a High Quality Work that will make my all clients 110% satisfied. I am Interested To do that Your Project. Thanks graphichut

$13 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
2.6
zuyanhnguyen

mình từng làm 2d artist game mobile,đã từng làm nhiều sticker động nhỏ và comic portfolio [login to view URL]

$35 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.4
$10 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0