Đã Đóng

Thuê người làm quiz trên facebook

3 freelancer đang chào giá trung bình ₫3444444 cho công việc này

₫3444444 VND trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
3.7
versatylo13

Hi there, Tôi có thể tạo ra câu đố trên trang fanpage của Business. Tôi có thể hoàn thành dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách của bạn. Tôi có kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Tiếp thị Internet, Xây dựng li Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8
₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0