Cần thuê thiết kế UI mockup cho web dịch vụ du lịch

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

M cần thuê thiết kế 1 UI mockup web dịch vụ visa, yêu cầu chuẩn SEO, html5, css3, bootstrap.

Muốn thuê 1 bạn VN có kinh nghiệm thiết kế về mảng du lịch để trao đổi cho tiện.

Thiết kế đồ họa Bootstrap UI / User Interface HTML5 CSS3

ID dự án: #25858447

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$218 cho công việc này

MyAwesomeTeam

Hello sir, I have the ability to do this project: Bootstrap, User Interface Design, CSS3 I always: - Do the project as fast as possible. - Charge a reasonable cost. - Provide Quality Product. All Thêm

$153 USD trong 3 ngày
(30 Nhận xét)
5.3
kunaldigigyor

Xin chào, Tôi là nhà phát triển web và, tôi đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong PHP / MYSQL / AJAX / JQUERY / JAVASCRIPT / CSS3 / HTML / HTML5 / WordPress / Woo-Commerce / Joomla / CODEIGNITER / LARAVEL / OPENCART / MAG Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
3.5
RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.7