Đã Đóng

Xây dựng trang web

tôi đã từng lập trình với nhiều dự án lớn nhỏ với php jsp và wordpress java javascript cũng như android. tôi dã làm web giáo dục tin tức du lịch vv

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: trang web design, jsp wordpress, graphic design nh, design tin, web server netcraft dotnet php jsp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #10084603