Đã Đóng

Xây dựng trang web

Job Description:

Chúng tôi cần thiết kế website chuyên về dịch vụ đặt hàng và vận chuyển hàng từ các website TMĐT hàng đầu của Trung Quốc như [url removed, login to view], [url removed, login to view] như [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] ....

Bao gồm giao diện và các tính năng quản lý đơn hàng và phân quyền người dùng. Công việc và chi phí sẽ trao đổi cụ thể sau.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #11165850

20 freelancer chào giá trung bình$1210 cho công việc này

shivmirthyusl

ABOUT US "IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 8+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networkin Thêm

$1333 USD trong 20 ngày
(175 Nhận xét)
7.9
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relations Thêm

$750 USD trong 5 ngày
(225 Nhận xét)
6.5
swsindia

Hi Please give me the opportunity to work for you. I have expertise in website design and development. I can build website for you as you mentioned in description.I will sure give you high quality and eye-catc Thêm

$768 USD trong 5 ngày
(440 Nhận xét)
7.2
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to see my previous work and feedbac Thêm

$768 USD trong 2 ngày
(134 Nhận xét)
6.2
akash1232011

Xin chào Ngài, Tôi đã đi qua trang web của bạn và rõ ràng về các khu vực làm việc. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong công nghệ web và công nghệ di động. Vì vậy tôi rất nhiều tự tin về công việc và tôi đảm bảo với bạn Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(7 Nhận xét)
4.9
softwaredezire

Warm greetings, I have gone through your requirements and I can do this task. The skills and resources needed for this project are in my genres. I can assure you for a complete professional work in given time line. Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(2 Nhận xét)
2.9