Đã Đóng

Xây dựng trang web 3D-- 2

2 freelancer chào giá trung bình₫2277778 cho công việc này

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
harryhuydoan

Thiết kế và làm web là tất cả những gì mình biết. Tuy chưa rõ yêu cầu nhưng webgl là một thư viện javascript và đó là ngôn ngữ mình rất khá!

₫1111111 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0