Xây dựng trang web

Đã Đóng Đã đăng vào Jun 25, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần một bác code web

Vjết trên nền johncms, chuẩn seo,

auto wap web,

Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google,

index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng,

Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #7939148

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa Aug 1, 2015 đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$133 cho công việc này

youngmax

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$88 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vikinchau

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0