Đã Đóng

Xây dựng trang web

Cần một bác code web

Vjết trên nền johncms, chuẩn seo,

auto wap web,

Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google,

index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng,

Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7939148

3 freelancer chào giá trung bình$133 cho công việc này

youngmax

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$88 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
leDSQURArhoO

You can contact us by email: solver(at)[login to view URL] We are experienced in software development, Linux, Java, Python, advanced numerical computations, data analysis, crawler development etc.

$155 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vikinchau

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0