Đã Hủy

Xây dựng trang web tìm đường

-Xây dựng một website tìm đường offline đơn giản dựa vào dữ liệu của một map osm (OpenStreetMap) nhỏ với 2-3 giải thuật tìm đường được áp dụng.

-Sử dụng bất cứ công cụ lập trình nào có thể.

-Viết report về các bước và nội dung code.

-Thời gian 3-5 ngày.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8996644