Xây dựng trang web tìm đường

Đã Hủy Đã đăng vào Nov 29, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

-Xây dựng một website tìm đường offline đơn giản dựa vào dữ liệu của một map osm (OpenStreetMap) nhỏ với 2-3 giải thuật tìm đường được áp dụng.

-Sử dụng bất cứ công cụ lập trình nào có thể.

-Viết report về các bước và nội dung code.

-Thời gian 3-5 ngày.

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #8996644

Về dự án

Dự án từ xa Nov 30, 2015 đang mở