Đã Đóng

Làm trang web quét các fanpage hoặc profile trên facebook

Tôi cần xây dựng một website có thể quét các fanpage trên facebook

Chia category theo chủ đề (input fanpage vào)

Quét x page chỉ định trong khoảng thời gian a.

- Post ID

- Like post đó

- Comment post đó

- Share post đó

So sánh tăng trưởng từ khoảng thời gian a đến khoảng thời gian 2a và xếp hạng theo tỷ lệ phần trăm (tùy chọn) : like, comment hoặc theo share và tổng hợp (cộng)

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: x ho, trang web design, ph graphic design, like comment share, graphic design nh, design fanpage, design fanpage cover profile, ti n l, free bandspace myspace profile, profile view bot, myspace profile view increaser, different types myspace profile designs, myspace profile ids, intersting profile pictures, lower myspace profile, profile dynamic team player

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) HCMC, Vietnam

ID dự án: #7732815